Bình Hòa TPK vô địch giải thành phố mới Bình DươngBình Hòa TPK vô địch giải thành phố mới Bình Dương

Đánh bại Ngọc Diệp 3-0 trong trận chung kết, Bình Hòa TPK đã lần thứ ba liên tiếp vô địch giải bóng đá thành phố mới Bình Dương năm 2018.

BìnhHòaTPKvôđịchgiảithànhphốmớiBìnhDươngBìnhHòaTPKvôđịchgiảithànhphốmớiBìnhDương

Đánh bại Ngọc Diệp 3-0 trong trận chung kết, Bình Hòa TPK đã lần thứ ba liên tiếp vô địch giải bóng đá thành phố mới Bình Dương năm 2018.