Đề xuất dời AFF Cup 2020 sang năm 2021 vì Covid-19

Đề xuất dời AFF Cup 2020 sang năm 2021 vì Covid-19

Tại cuộc họp, dựa trên cơ sở các cập nhật, đánh giá tình hình dịch Covid-19 tại c