Vòng8Lượt1GiảiBóngĐáVănCôngHàNội-CúpConcông2017Vòng8cúpConCông:ProductionTeamchiađiểmtrongngàyNghiêmXuânTúramắt

Ở vòng 8 lượt 1 Giải bóng đá Văn Công Hà Nội – Cúp Con công 2017, Production Team có sự bổ sung của “hàng chuyên” Nghiêm Xuân Tú. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cầu thủ Than Quảng Ninh cũng không thể giúp đội nhà giành chiến thắng.