Bốc thăm vòng 1/8 Cúp Kết Nối: Hứa hẹn nhiều kịch tính

Chiều 31/10, BTC Cúp Kết Nối lần thứ nhất 2017 đã tiến hành bốc thăm vòng đấu loại trực tiếp vòng 1/8. Lá thăm may rủi dã tạo ra những cặp đấu cân tài, cân sức và hứa hẹn vô cùng hấp dẫn.

Bốcthămvòng1/8CúpKếtNối:Hứahẹnnhiềukịchtính

Chiều 31/10, BTC Cúp Kết Nối lần thứ nhất 2017 đã tiến hành bốc thăm vòng đấu loại trực tiếp vòng 1/8. Lá thăm may rủi dã tạo ra những cặp đấu cân tài, cân sức và hứa hẹn vô cùng hấp dẫn.