Vòng1giảiKếtnốidoanhnghiệp:Cácônglớnthịuysứcmạnh

Vào chiều ngày 26/6/2016 tại sân bóng Ngọc Bảo, giải bóng đá Kết nối doanh nghiệp đá chính thức khởi tranh.