Giải bóng đá khối doanh Nghiệp Đô Lương: Ngày hội ở quê Công Phượng

Lần đầu tiên một giải đấu dành riêng cho khối doanh nghiệp sẽ được tổ chức tại sân bóng Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Đây là giải đấu được đồng hành bởi Công ty bia Hà Nội, đại diện Nhà phân phối Bia Thanh Sơn- Đô Lương sẽ là đại diện cho nhà tài trợ chính.

GiảibóngđákhốidoanhNghiệpĐôLương:NgàyhộiởquêCôngPhượng

Lần đầu tiên một giải đấu dành riêng cho khối doanh nghiệp sẽ được tổ chức tại sân bóng Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Đây là giải đấu được đồng hành bởi Công ty bia Hà Nội, đại diện Nhà phân phối Bia Thanh Sơn- Đô Lương sẽ là đại diện cho nhà tài trợ chính.