24 đội dự giải đồng hương Bình Định tại TP.HCM 24 đội dự giải đồng hương Bình Định tại TP.HCM

Trong lần đầu tổ chức, giải bóng đá đồng hương Bình Định tại TP.HCM năm 2019 có sự tham dự của 24 đội bóng.