Thực sự siết chặt Barcelona!”Đội nguyền rủa” đã phản công Champions League, chờ đợi 5 năm, v.v.

Thực sự siết chặt Barcelona!”Đội nguyền rủa” phản công Champions League có đủ điều kiện trong 5 năm., Không phải Barcelona, mà là Benfica, một đội “bị nguyền rủa”. Trong vòng cuối cùng của vòng bảng nhóm