MV Corp và hành trình viết tiếp những câu chuyện của chính mình

Mang quyết tâm trở lại sân chơi HPL-S8, MV Corp đang hoàn thiện quá trình chuẩn bị để hướng đến kết quả tốt nhất, giành lấy tấm vé lên hạng.