Ocean JSC -Xoá cờ đánh ván mới và bước đi căn cơ

Sau nhiều năm trình làng rất nhiều cầu thủ phủi tên tuổi, Ocean JSC quyết định xoá cờ làm lại bằng việc “nuôi gà” chăm bẵm từ lúc trẻ để tạo nên bản sắc, tính chiến đấu cao.