Okazaki FC thắng lớn tại Okazaki Cup 2017

Ngày 18/6 vừa qua, giải bóng đá Okazaki Cup lần 2 – 2017 đã diễn ra tại Nhật Bản với sự giam dự của 12 đội bóng.

OkazakiFCthắnglớntạiOkazakiCup2017

Ngày 18/6 vừa qua, giải bóng đá Okazaki Cup lần 2 – 2017 đã diễn ra tại Nhật Bản với sự giam dự của 12 đội bóng.