Chuyện các ông bầu Phú Quốc League: Chuyện “bộ ba hoàn hảo” Thiều, Nguyên & Dương

Các giải bóng đá chuyên nghiệp hay sân phủi, để gặt hái được thành công thì bài toán cầu được giải là “đầu tiên”. Kế đến, các ông bầu hay các Mạnh Thường quân có máu me hay không. Ở sân khấu Phú Quốc League, nhắc đến những yếu tố nói trên có vẻ như hơi dư thừa.

PhúQuốcLeague2019-2020:ChiếnthắnghủydiệtcủaNhàxưa68,ThanhDuy,PhúQuốcToday

Ở vòng đấu thứ 2 Phú Quốc League 2019 -2020, Nhà Xưa 68, Du Lịch Thanh Duy, Phú Quốc Today là những cái tên gây ấn tượng.