HLV Park Hang-seo: Không có mâu thuẫn khi thay đội trưởng Quế Ngọc Hải

HLV Park Hang-seo: Không có mâu thuẫn khi thay đội trưởng Quế Ngọc Hải

HLV trưởng tuyển Việt Nam đã có cuộc họp đội công khai, trong đó có sự bàn bạc về vấn đề thay đổi ba