Sơn Tây League: FC May Sơn Hà và FC Sale cạnh tranh khốc liệt

Đúng như dự đoán lượt thi đấu thứ 2 của SLO 2018 nóng rẫy bởi những trận đấu căng thẳng, ngoại trừ May Sơn Hà có chiến thắng thuyết phục thì 18H và Sales đã phải rất vất vả.