(SEA Games 31) U23 Việt Nam và dấu hỏi nơi hàng thủ

(SEA Games 31) U23 Việt Nam và dấu hỏi nơi hàng thủ

Ngoài Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình và Lê Văn Xuân – những tuyển thủ quốc gia, chưa có cầu t